Udskriv denne side

Området

Kantorparken dækker et område på ca. 7,0 ha. hvoraf ca. 3,0 ha. er udlagt til grønne områder og 1,2 ha.  til veje og P-pladser. Bebyggelsen - der er opført fra 1972 til 1974 - består af 6 boligblokke på hver 4 etager og 25 rækkehuse i ét plan.

  • Blok 1-2-3 ligger til højre for stamvejen ud imod Vejlby Centervej.
    Boligblokkene er adskilt af parkerings-pladser og grønne områder med træer og buske.

  • Blok 4 ligger på venstre side af stamvejen og vender ud imod den store park.

  • Blok 5 ligger i bunden af stamvejen og vender også ud imod parken.

  • Blok 6 ligger adressemæssigt som en del af Kantorvænget, men er en del af bebyggelsen Kantorparken og er derfor også med i Fællesudvalget (FU) for Kantorparken.

  • Blok 1 og 2 har 4 opgange, mens blok 3-4-5-6 har 6 opgange.
    Alle boligblokkene består af 48 lejligheder pr. blok.

  • Rækkehusene ligger alle på en stikvej øverst oppe til venstre for stamvejen.


Oprindeligt var boligblokkene udlagt til almennyttige boliger, men blev i 1973 udstykket til ejerlejligheder. Aarhus Kommune har stadig ansvaret for en del af området, bl.a. stamvejen og belysning heraf, samt bevoksningen der grænser ud imod denne.

Hver boligblok har ca. 55 parkeringspladser tilknyttet, samt forskellige fællesområder, der er specifikke for hver blok. Desuden har alle boligblokkene en overdækket affaldsø til dagrenovation, papir/pap, samt flasker/glas/plast/metal. Hver 14. dag er der indsamling af storskrald.

Kælderen i blokkene indeholder et pengeløst vaskeri med vaskemaskiner, tørretumbler, strygemaskine m.v., samt et antal fælles-rum, der disponeres forskelligt pr. blok. Desuden har hver lejlighed et aflåst kælderum, ligesom der er plads til cykler og barnevogne i fælles områder i kælderen.


Forrige side: Praktiske oplysninger
Næste side: Grønne områder