Udskriv denne side

Kontrol af VVS installationer

På denne side kan du finde infomationer om hvordan man kontrollerer sine VVS installationer, så man fanger utætheder og udsivniger af vand i tide.

Hverken ejerforeningernes eller beboernes egne forsikringer dækker udsivninger over tid eller ulovlige installationer, så det er vigtigt løbende at kontrollere sine installationer - og altid at sikre at alle installa-tioner er lovlige og udført autoriseret.

Køkken

  • Kontroller skabsbund og alle tilgængelige rør under vasken efter indikationer på utætheder (f.eks. våde/fugtige rør/flader, opboblede træplader, skjolder m.v.). Små utætheder på rør eller i hjørner tjekkes nemmest med et stk. tørt køkkenrulle.

  • Kontroller at afløbene ikke er tilstoppede så vandet skal forsvinde hurtigt i afløbet. Sker det ikke, så skal afløbet renses. Brug et rensebånd (findes i hobbyrummet) eller en "svupper". Husk at kemisk rør-rens kan smelte plasticrør hvis det står for længe.

  • Sikre at afløbet fra vasken i køkkenet slutter tæt ved afløbsrøret i bunden af skabet. Hvis afløbsrøret er indsnævret eller tilstoppet, så kan store mængder vand, f.eks. ved tømning af en opvaskemaskine, oversvømme skabet og løbe under gulvet ned til underboen.

 

Badeværelse

  • Kontroller skabsbund og alle tilgængelige rør under vasken efter indikationer på utætheder (f.eks. våde/fugtige rør/flader, opboblede træplader, skjolder m.v.). Små utætheder på rør eller i hjørner tjekkes nemmest med et stk. tørt køkkenrulle.

  • Kontroller at afløbene fra vasken og badet ikke er tilstoppede vandet skal forsvinde hurtigt i afløbet. Sker det ikke, så skal afløbet renses. Brug et rensebånd (findes i hobbyrummet) eller en "svupper". Husk at kemisk rør-rens kan smelte plasticrør hvis det står for længe.

 

Opvaskemaskine

  • Sikre at der er monteret Aqua Stop på en evt. opvaskemaskine, så vandtilførslen lukkes hvis maskinen går i stykker. Et Aqua Stop sikrer at en defekt og utæt maskine ikke kører i lang tid og blot fortsætter med at tage vand ind som ender under gulvet og hos underboen.

  • Sikre at der er monteret en drypbakke under en evt. opvaskemaskine. Dette sikrer at evt. vandudledning opdages i tide.

Forrige side: Bedre indeklima