Udskriv denne side

Kontrol af altan

Hverken ejerforeningernes bygningsforsikringer eller beboernes egne forsikringer dækker skader opstået pga. manglende eller dårlig vedligeholdelse, så det er derfor vigtigt at man kontrollerer sin altan, så evt. problemer og skader kan biver opdaget i tide og kan udbedres inden de giver problemer med vandind-trængen osv.

  • Rens afløbene, så der sikres fri passage af vand og undgås oversvømmelse når det regner. Det er især vigtigt om efteråret ifm. løvfald. Oversvømmede altaner kan give nedsivning af vand til under-boerne. Brug f.eks. en skruetrækker og hold øje med afløbet når det regner.

  • Inspicer altanen for synlige revner i betonen. Det er især vigtigt på hele gulvfladen og ved de nederste 10 cm væg og især ved endevæggene og ind imod lejligheden. Opkanten ved betonsøjlen i altanerne er også udsat. Hvis der er synlige huller og revner, eller hvis betonen er porøs eller lyder hul når der bankes på den, så er der problemer, der skal udbedres.

    Afskalning af maling på betonflader er ikke nødvendigvis et problem, men kan blot skyldes manglende rensning, da der blev malet. Afskalning, misfarvning og revner omkring loftet kan være tegn på utæt-heder hos overboen.

  • Kontroller at fugerne slutter tæt, så der ikke kan trænge vand ind og det gælder især de nederste fuger ved gulvet under vinduespartierne, samt fugen i opkanten ved betonsøjlen i altanerne. Tryk på fugerne med en skruetrækker - hvis de slipper i kanterne skal de skiftes. Er de hårde, så skal man holde ekstra øje med dem når det bliver koldt, da de kan slippe.

  • Kontroller om der er råd i træværket, især ved gulvet under vinduespartierne. Tryk på træet med en skruetrækker - er det blødt, vådt eller porøst, så er der problemer der skal udbedres. Er plader eller lister porøse eller sprukne, så bør de skiftes. Husk træbeskyttelse!

  • På nedenstående tegninger er markeret de vigtigste steder at kontrollere på altanen. Tegningerne viser altanen fra en 3-vær. lejlighed (blok 3-6), men stederne er ca. de samme på andre altaner.Forrige side: Spare-tiltag
Næste side: Bedre indeklima