Udskriv denne side

Praktiske oplysninger

Alle relevante oplysninger om Kantorparken 67 - 77 (Blok 5) findes i vores Husorden og Beboerhåndbog  (se hjemmeside under dokumenter ).

Forsikring
Den fælles bygningsforsikring er pt. tegnet hos TopDanmark. -  Tlf.nr.:  70 15 77 77
Kundenummer: 7401 078   -   Aftalenummer:  9435 966 401 (skal angives på skadesanmeldelse)
Anmeld skade (døgnvagt): 70 11 33 11
Anmeld skade (internet): Her eller her

Flytning
Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen kontaktes senest 14 dage før fraflytning med navnet på den/de ny(e) ejer(e), samt fraflytters nye adresse (aht. forbrugsafregning).

Forbrugsaflæsning af varme-, vand- og el ifm. salg eller overtagelsen foretages af Techem Danmark. Fraflytter skal selv kontakte Techem på tlf. 87447700 og aftale tidspunkt for aflæsningen.

Forbrugsafregningen og -regnskabet laves og udsendes omkr. februar/marts måned det følgende år.

Affaldssortering og storskrald
Vi har kildesortering, dvs. papir, glas og husholdsningsaffald i seperate containere i vores affaldsø på P-pladsen, hvor også batterier kan lægges i en kurv ved affaldsøens østlige gavl. Desuden er der i vores affaldssorteringsrum, med indgang fra blokkens østlige gavl, sortering af metal & dåser, mindre elektroniske og elektriske apparater, plast i forskellige arter, maling, batterier m.v., der sættes ud til afhentning sammen med storskrald.

Der afhentes storskrald ONSDAGE i ULIGE UGER. Storskrald må stilles ud TIRSDAG aften og skal placeres foran trådburet ved garagen ved Blok 5.

Affaldet skal være korrekt emballeret, ellers lader storskraldindsamlingen det liggeDer medtages ikke affald i papkasser eller i sorte sække.

Se mere hos AffaldVarmeAarhus.