Udskriv denne side

Praktiske oplysninger

Alle relevante oplysninger om Kantorparken 67 - 77  findes i vores Husorden og Beboerhåndbog        (se hjemmeside under dokumenter ).

Forsikring
Den fælles bygningsforsikring er pt. tegnet hos TopDanmark. -  Tlf.nr.:  70 15 77 77
Kundenummer: 7401 078   -   Aftalenummer:  9435 966 401 (skal angives på skadesanmeldelse)
Anmeld skade (døgnvagt): 70 11 33 11
Anmeld skade (internet):    www.topdanmark.dk/anmeld-skade  -   der skal bruges Nem-ID

Flytning
Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen kontaktes senest 14 dage før fraflytning med navnet på den/de ny(e) ejer(e), samt fraflyttede ejers nye adresse (aht. forbrugsafregning).

Forbrugsaflæsning af varme-, vand- og el ifm. salg eller overtagelsen foretages af Techem Danmark A/S. Fraflytter skal selv kontakte Techem på tlf. 87447700 og aftale tidspunkt for aflæsningen.

Forbrugsafregningen og -regnskabet laves og udsendes omkr. februar/marts måned det følgende år.

Affaldssortering og storskrald
Vi har kildesortering, dvs. papir, glas-plast-dåser og husholdsningsaffald i seperate containere i vores affaldsø på P-pladsen, hvor også batterier kan lægges i en kurv ved affaldsøens østlige gavl. Desuden er   der i vores affaldssorteringsrum, med indgang fra blokkens østlige gavl, sortering af stort metal & dåser, mindre elektroniske og elektriske apparater, maling, batterier m.v., der sættes ud til afhentning sammen med storskrald.

Der afhentes storskrald ONSDAGE i LIGE UGER. Storskrald må stilles ud TIRSDAG aften før afhent-ningsdagen og skal placeres foran trådburet ved garagen ved Blok 5.

Affaldet skal være korrekt emballeret, ellers lader storskraldindsamlingen det liggeDer medtages ikke affald i papkasser eller i sorte sække.

Se venligst mere om sortering og emballering hos AffaldVarmeAarhus.