Udskriv denne side

Kantorparken 67 - 77

Ejerforeningen Kantorparken 67 - 77 har ansvaret for Kantorparken's Blok 5, samt for kontakten til og koordineringen med Fællesudvalget (FU).

Beskrivelse af beboelsen

Blok 5 ligger som den sidste blok for enden af stamvejen. Dens centrale placering ift. parkens grønne områder giver en rigtig god udsigt til parken fra alle lejlighederne.

Beboelsesblokken består af 6 opgange med hver 8 lejligheder, ligeligt fordelt på 2- og 3-værelses lejligheder. Alle indgangspartier har belysning der automatisk tændes om aftenen og lyset i trappe-opgangene er styret af bevægelsessensorer. Der er monteret postkasser i bunden af alle opgange og et fælles nøglesystem betyder, at man kan bruge samme nøgle til postkasser, kælderdøre, fællesrum og (en del) opgangsdøre.

Parkeringspladsen indeholder 51 P-pladser til biler samt 2 P-pladser til MC, der alle er tydeligt markeret med hvide striber.

Gangstien foran beboelsen er aflåst, men bommen kan åbnes ved henvendelse til bestyrelsen. Gangstien er forbeholdt gående, så cykler mv. skal trækkes.

Blokken disponerer over en overdækket affaldsø med 5 containere til husholdningsaffald (restaffald),    3 containere til pap & papir samt 2 containere til glas & flasker, plast samt småmetal & dåser.   Herudover findes et affaldssorteringsrum med indgang i blokkens østlige gavl. Her kan man aflevere og sortere større plastemballage, blikemballage fra maling og større metalgenstande, el-pærer & lysstofrør, mindre elektriske apparater o.s.v.  Der er desuden tilknyttet en garage (der kan lejes) og et trådbur til opbevaring af fælleseffekter som bl.a. bord/bænke-sæt m.v. Ved siden af garagen er der en vaskeplads til vask og rengøring af biler.

Fællesarealer i kælderen

Blokken disponerer over en række fællesarealer i kælderen, som kan benyttes af blokkens beboere:


Bestyrelsen

Ejerforeningens bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, revisor og suppleanter for 1 år.

 • Formand .........................     Nina Glarborg Hannestad - (67, st.th) - valgt 2020 for 2 år
 • Næstformand ..................     Mette Køhlert - (73, st.th) - valgt 2020 for 2 år
 • Medlem (bygn.ansv.) .......     Alexander Bennekou Wraa - (71, 3.tv) - valgt 2019 for 2 år
 • Kasserer .........................     Jørn Larsen - (75, st.tv) - valgt 2019 for 2 år 
 • Medlem (FU) ..................      Lars Fuglsbjerg Laursen(71,2.tv.) - valgt 2020 for 2 år
 • 1. Suppleant ...................     Sanne Birger-Christensen - (67, 1.th) - valgt 2020 for 1 år
 • 2. Suppleant ...................     Finn Møller Jensen - (75, st.th) - valgt 2020 for 1 år
 • Intern revisor ..................     Hans Røigaard - (73, 3.tv) - valgt 2020 for 1 år
 • Suppl. for intern revisor ....     Palle Mortensen - (77, 3.tv) - valgt 2020 for 1 år 


Du kan kontakte bestyrelsen via email på blok5@kantorparken-risskov.dk eller på denne adresse:

 • Ejerforeningen Kantorparken 67-77
 • Att.: Bestyrelsen
 • Kantorparken 67
 • 8240 Risskov

Officielle dokumenter, referater mv. se: Dokumenter.
Vi har også en side med Praktiske oplysninger.


Forrige side: Dokumenter
Næste side: Det Pengeløse Vaskeri