Udskriv denne side

Praktiske oplysninger

Flytning
Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen kontaktes senest 14 dage før fraflytning med navnet på den/de ny(e) ejer(e), samt fraflytters nye adresse, af hensyn til forbrugsafregning.

Forbrugsaflæsning af varme-, vand- og el skal inden eller ifm. overtagelsen foretages af Brunata. Fraflytter skal selv kontakte Brunata på tlf. 7777 7071 og aftale tidspunkt for aflæsningen.

Forbrugsafregningen og -regnskabet laves og udsendes omkr. maj/juni/juli måned det følgende år.

Storskrald
Aarhus Kommune afhenter storskrald ONSDAGE I LIGE UGER. Af hensyn til områdets udseende, bedes affaldet først sat ud TIRSDAG AFTEN inden afhentningen. Affaldet placeres ved gavlen af blok 4 mod fællesvejen - korrekt indpakning - ellers lader renovationsselskabet det ligge.

Se mere hos AffaldVarme Aarhus.


Forrige side: Kantorparken 55 - 65 (Blok 4)
Næste side: Dokumenter