Udskriv denne side

Kantorparken 55 - 65 (Blok 4)

Ejerforeningen Kantorparken 55 - 65 har ansvaret for Kantorparkens Blok 4, samt for kontakten til og koordineringen med Fællesudvalget (FU).

Beskrivelse af beboelsen

Blok 4 ligger som den første blok for enden af stamvejen. Dens centrale placering ift. parkens grønne områder giver en rigtig god udsigt til parken fra alle lejlighederne.

Beboelsesblokken består af 6 opgange med hver 8 lejligheder, ligeligt fordelt på 2- og 3-værelses lejligheder. Der er monteret postkasser i bunden af alle opgange og et fælles nøglesystem betyder, at man kan bruge samme nøgle til postkasser, kælderdøre, fællesrum og (en del) opgangsdøre.

Blok 4 råder over en stor parkeringsplads, som er til fri benyttelse for blokkens beboere og deres gæster.Desuden disponerer blokken over en overdækket affaldsø med 5 containere til husholdningsaffald (restaffald),  3 containere til pap & papir samt 2 containere til glas & flasker, plast samt småmetal & dåser.   

Bestyrelsen og ejerne prioriterer tiltag, der gavner alle og blokkens økonomi samt fremtoning højt, og der tages hvert år stilling til diverse tiltag på generalforsamlingen, der normalt ligger i foråret. 

Fællesarealer i kælderen

Blokken disponerer over en række fællesarealer i kælderen, som frit kan benyttes af blokkens beboere:

  • Cykelkælder
  • Barnevognsrum
  • Fælles vaskeri
  • Gildestue
  • Hobbyrum/værksted
  • Bordtennisrum

 

Læs mere herom i Blok 4's husorden. 

Se venligst Praktiske oplysninger og Dokumenter.