Udskriv denne side

Kantorparken 18 - 28 (Blok 3)

Velkommen til Kantorparken 18-28 i daglig tale Blok 3.

Blok 3 er placeret for enden af Kantorparken på højre side og med super beliggenhed. Blokken består af 6 opgange med hver 8 lejligheder, ligeligt fordelt på 2- og 3-værelses lejligheder (48 lejligheder i alt). Blokkens placering medfører flot udsigt til Egå Engsø og det øvrige område i forlængelse af blokkene.

Blok 3 råder over en stor parkeringsplads, som er til fri benyttelse for blokkens beboere og deres gæster. Blokken disponerer desuden over en overdækket affaldsø med 5 stk. containere til husholdningsaffald, 3 stk. til pap og papir, samt 2 stk. til glas, plast og metal.

Bestyrelsen og ejerne prioriterer tiltag, der gavner alle og blokkens økonomi samt fremtoning højt, og der tages hvert år stilling til diverse tiltag på generalforsamlingen.

Blok 3 samt de øvrige blokke og Gårdhavehusene byder velkommen til et fællesskab med gode faciliteter - grønne områder til hygge, grill og leg, adgang til flot natur, til gå- og løbeture samt ikke mindst diverse fællesrum.

Vi ser frem til at møde dig/jer i ejerforeningen.

Fællesarealer i kælderen

Blokken disponerer over en række fællesarealer i kælderen, som frit kan benyttes af blokkens beboere:

  • Cykelkælder
  • Barnevognsrum
  • Vaskeri
  • Gildestue
  • Hobbyrum/værksted
  • Gæsteværelse
  • Bordtennisrum

Læs mere herom i Blok 3's husorden.