Udskriv denne side

Praktiske oplysninger

Alle relevante oplysninger om Kantorparken 10 - 16 (Blok 2) findes i vores Husorden og Beboerhåndbog.

Forsikring
Den fælles bygningsforsikring er pt. tegnet hos TopDanmark. -  Tlf.nr.:  70 13 79 13
Kundenummer: 7401 078   -   Aftalenummer:  9435 966 401 (skal angives på skadesanmeldelse)
Anmeld skade (telefon): 70 11 33 11
Anmeld skade (internet): Her 

Flytning
Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen kontaktes senest 14 dage før fraflytning med navnet på den/de ny(e) ejer(e), samt fraflytters nye adresse (aht. forbrugsafregning).

Forbrugsaflæsning af varme-, vand- og el ifm. salg eller overtagelsen foretages af Techem Danmark. Fraflytter skal selv kontakte Techem på tlf. 87447700 og aftale tidspunkt for aflæsningen.

Forbrugsafregningen og -regnskabet laves og udsendes omkr. februar/marts måned det følgende år.

Affaldssortering og storskrald
Vi har kildesortering, dvs. papir, glas og husholdsningsaffald i seperate containere i vores affaldsø på P-pladsen. Desuden er der i vores storskraldsrum, sortering af metal & dåser, mindre elektroniske og elektriske apparater, plast i forskellige arter, maling, batterier m.v., der sættes ud til afhentning sammen med storskrald.

Affaldet skal være korrekt emballeret, ellers lader storskraldsindsamlingen det liggeDer medtages ikke affald i papkasser eller i sorte sække.

Se mere hos AffaldVarme Aarhus.