Udskriv denne side

Praktiske oplysninger

Alle relevante oplysninger om Kantorparken 10 - 16 (Blok 2) findes i vores Husorden og Beboerhåndbog.

Forsikring
Den fælles bygningsforsikring er tegnet hos TopDanmark.
Kundenummer: 6794 88A
Anmeld skade (internet): Her 
Anmeld skade (telefonisk) 70 11 33 11 (kun til akut døgntelefon) 

Flytning
Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen kontaktes senest 14 dage før fraflytning med navnet på den/de ny(e) ejer(e), samt fraflytters nye adresse (aht. forbrugsafregning).

Forbrugsaflæsning af varme-, vand- og el ifm. salg eller overtagelsen foretages af Techem Danmark. Fraflytter skal selv kontakte Techem på tlf. 87447700 og aftale tidspunkt for aflæsningen.

Aflæsning af forbrug sker omkring marts (der hænges info op af Techem i opgangene for dato). 
Forbrugsafregningen laves og udsendes omkr. august/september måned det samme år.

Affaldssortering og storskrald
Vi har kildesortering, dvs. papir/småt pap, glas/metal/plastik og husholdsningsaffald i seperate containere i vores affaldsø i P-pladsen. Desuden er der i vores storskraldsrum, mindre elektroniske og elektriske apparater, maling, batterier m.v., der sættes ud til afhentning sammen med storskrald.

Affaldet skal være korrekt emballeret, ellers lader storskraldsindsamlingen det liggeDer medtages ikke affald i papkasser eller i sorte sække.

Se mere hos AffaldVarme Aarhus.